Център за приобщаващо образование

Ние работим, за да може повече и повече деца всеки ден да получават качествено образование, да могат да развият своите таланти и умения и да се чувстват в безопасност, приобщени и ценени.

ВИЖ ОЩЕ

нашите каузи

Последни новини

ВИЖ ОЩЕ

Последни новини от сайта Приобщи.се

ВИЖ ОЩЕ

Видео

ВИЖ ОЩЕ

Нашите партньори

Keeping Children Safe

Фондация 'Америка за България'

Център за изследвания и иновации в неформалното образование

Инфорамционен портал за неправителствените организации в България

Заедно в час

Национална мрежа за децата

Първите 7

Фондация ОАК

Фондации 'Отворено общество'