Център за приобщаващо образование

Ние работим, за да може повече и повече деца всеки ден да получават качествено образование, да могат да развият своите таланти и умения и да се чувстват в безопасност, приобщени и ценени.

ВИЖ ОЩЕ

нашите каузи

Последни новини

ВИЖ ОЩЕ

Последни новини от сайта Приобщи.се

ВИЖ ОЩЕ

Видео

ВИЖ ОЩЕ

Нашите партньори

Keeping Children Safe

Базова организация на Софийски университет 'Св. Климент Охридски'

Фондация 'Америка за България'

Министерство на образованието и науката

Инфорамционен портал за неправителствените организации в България

Заедно в час

Европейска комисия

Национална мрежа за децата

Първите 7

EU Life Long Learning Programme

Фондация ОАК

Фондации 'Отворено общество'