Център за приобщаващо образование

Ние работим, за да може повече и повече деца всеки ден да получават качествено образование, да могат да развият своите таланти и умения и да се чувстват в безопасност, приобщени и ценени.

ВИЖ ОЩЕ

нашите каузи

Последни новини

ВИЖ ОЩЕ

Последни новини от сайта Приобщи.се

ВИЖ ОЩЕ

Видео

ВИЖ ОЩЕ

Нашите партньори

Keeping Children Safe

Keeping Children Safe

Фондация 'Америка за България'

Фондация 'Америка за България'

Център за изследвания и иновации в неформалното образование

Център за изследвания и иновации в неформалното образование

Инфорамционен портал за неправителствените организации в България

Инфорамционен портал за неправителствените организации в България

Заедно в час

Заедно в час

Национална мрежа за децата

Национална мрежа за децата

Първите 7

Първите 7

Фондация ОАК

Фондация ОАК

Фондации 'Отворено общество'

Фондации 'Отворено общество'