Безопасно в интернет. Резултати от изследване между връстници на тема онлайн рисковете за децата.

Безопасно в интернет. Резултати от изследване между връстници на тема онлайн рисковете за децата.
Резултати от изследване между връстници на тема онлайн рисковете за децата, проведено в рамките на проект "Системен отговор на онлайн сексуалните злоупотреби и експлоатация на деца в България."
 

Децата – сигурни и защитени

Сигурността на децата винаги е била една от най-значимите каузи на Център за приобщаващо образование. Като продължение на десетгодишната работа на британския фонд Save the Children в България и нашия регион (1997-2007), екипът на Центъра продължава да налага принципите на детска закрила с убеждението, че всяко дете трябва да расте здраво в безопасна среда.
 

ОЩЕ