Защо да ходя на училище? Национално представително проучване сред ученици в 6-ти клас

Защо да ходя на училище? Национално представително проучване сред ученици в 6-ти клас
В рамките на проекта  "С поглед в бъдещето - училището има смисъл" Център за приобщаващо образование в партньорство с Джи Кънсалтинг реализира мащабно социологическо изследване сред учениците от VI клас в края на учебната 2015-2016 година.

Училището има смисъл

Училището има смисъл е нашата най-амбициозна кауза. Поставили сме си за цел 100 училища да бъдат част от нея през 2025 г., защото това е кауза, която кара училището отново да оживее в сърцата на децата и да придобие конкретен смисъл специално за тях.

Училището има смисъл създава мост между училището, местната общност и подкрепящата бизнес среда, така че ежедневно преминавайки по него децата да интегрират знания, вдъхновение и предизвикателства и да открият своето място и принос към света.

Училището има смисъл мотивира децата да открият себе си, да се размечтаят къде искат да стигнат, а ние, хората около тях – учители, професионалисти, ментори и родители да им помогнем да начертаят своя път до там.

 

ОЩЕ