Ресурси :: Изследвания

Изследване на интензивността и качеството на дебата за приобщаващо образование в периода 2014 - юли 2017
Започнахме това изследване, за да проследим качеството и интензивността на дебата за приобщаващото образование през последните три и половина години - периодът от стартиране на общественото обсъждане на новия Закон за предучилищното и училищно образование през 2014 г. до превръщането на темата в една от централните за обществената дискусия за образованието през 2017 г.
Защо да ходя на училище? Национално представително проучване сред ученици в 6-ти клас
Защо да ходя на училище? Национално представително проучване сред ученици в 6-ти клас
Безопасно в интернет. Резултати от изследване между връстници на тема онлайн рисковете за децата.
Безопасно в интернет. Резултати от изследване между връстници на тема онлайн рисковете за децата.
Детски гласове
Детски гласове. Децата за училището
Системен отговор на детската порнография.
Системен отговор на детската порнография. Тематично изследване на системата за превенция на сексуална злоупотреба и експлоатация на деца в Интернет в България.