Конференции

Годишната конференция на Център за приобщаващо образование е ежегоден международен форум, на който организацията представя и поставя за дискусия актуалните теми и тенденции в сферата на приобщаващото образование. Събитието е най-голямата и единствена платформа за обсъждане на приобщаващо образование в България. Първата конфeренция по приобщаващо образование бе проведена през 2007 година, а от 2014 се провежда ежегодно.
 

Конференция Приобщаващо образование 2017

Партньори на приобщаването в общността

Конференция Приобщаващо образование 2016

Приобщаващото образование през опита на учителите и директорите

Конференция Приобщаващо образование 2015

ЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ – изграждане на приобщаваща училищна среда

Конференция Приобщаващо образование 2014

Приобщаващо образование – образованието на 21 век

Конференция Приобщаващо образование 2007

Отвъд затрудненията в научаването: уникалност на различието, стъпка към приобщаване

Видеа

За приобщаващото образование - от учители за учители
Приобщаващото образование в три думи - Джон Рейвънскрофт и Джералдин Сканлън, лектори от Конференция 2014
Как училището може да бъде по-интересно за децата? - Дъг Чийни, лектор Конференция 2015