Да върнем смисъла в училище - Oнлайн наръчник

Вие сте учител и директор на училище и искате вашите ученици да идват на училище с огромно желание, неизвинените отсъствия да намаляват и всяко дете живо да се вълнува от това, което става в клас?

А питате ли се възможно ли е това, когато 45% от шестокласниците в България казват, че биха избягали от клас при първа възможност, а 46% смятат, че основните предмети като математика, история и природни науки са напълно безинтересни (по данни на Национално представително проучване за нагласите на шестокласниците на Център за приобщаващо образование, проведено през 2016 г.).

Истината е, че училището в настоящата си форма не отговаря на потребностите на съвременните деца - и с всяка изминала година те все повече губят мотивация да учат и дори да ходят на училище.

В Център за приобщаващо образование осъзнахме, че за да върнем интереса на децата към училище, трябва да им покажем как това, което учат, има връзка със света около тях, защо е важно за тяхното бъдеще. По тази причина през 2015 г. стартирахме иновативна програма с шестокласниците от две пилотни училища в Брезово и Тетевен. 

Само след една учебна година резултатите бяха налице - повишихме мотивацията за учене на над 70% от включените деца, а неизвинените отсъствия намаляха с 20% спрямо предходната година.

Научените уроци от първата година на програмата "Училището има смисъл" събрахме в този  наръчник за учители и директори. Вътре добавихме и много идеи и полезни съвети, за да можете и вие да върнете смисъла във вашето училище. 

Можете да свалите наръчника "Как да върнем смисъла в училище" напълно безплатно оттук: 
Регистрационна форма

С попълването на тази регистрационна форма Вие се съгласявате да получавате информация за инициативи, събития, обучения и ресурси на Център за приобщаващо образование.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ