Емоционални карти

30.00 лв

Автори: Милена Манова и Анна- Мария Пеева

Емоционалните карти са предназначени за развитие на емоционалната интелигентност на децата. Те могат да се използват от родители и деца, учители и психолози, за игра, обучение и диагностика.

Картите на 52 на брой. На 20 от тях са изобразени емоционални състояния. На 20 от тях емоциите са описани чрез думи. На останалите карти са предложени игри, стимулиращи емоционалното развитие.

Идея, изработка и издател: Институт по позитивна психотерапия, Милена Манова
Художник: Анна - Мария Пеева