"В забавния свят на знанието, числата и буквите" - Светла Бенина

10.00 лв

Да се забавляваме докато учим...

"В забавния свят на знанието, числата и буквите" - ръководство с идеи за работа в клас и у дома" има за цел да помогне на учителите в предучилищните класове и начален етап на обучение да се запознаят с основни идеи относно някои от когнитивните функции, които стоят в основата на обучителните затруднения на учениците.
 
Книгата е опит да се представят начините, по които обикновено децата учат и да се представи практическа подкрепа и учебни препоръки към учители, ресурсни учители и родители, които искат да помогнат на децата си за реален и устойчив успех. Книгата е предназначена за широк кръг от читатели: учители, родители, ресурсни учители, специални педагози.
 
Светла Бенина е логопед и специален педагог. Завършва Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „дефектология – логопедия и специална педагогика“. Има практически опит с деца и ученици от над 30 години.

Консултант и логопед на Център за приобщаващо образование. Има публикации в специализирания сайт: www.priobshti.se