Проведе се среща и обучение на лидерските екипи по програма „Едно училище за всички“

19 март 2019 г.
Класна стая в беседка, индивидуални родителски срещи, кътове за четене и отдих в училище, седмици на бащата, изнесени часове на открито и още много полезни идеи и практики обмениха лидерските екипи по програма „Едно училище за всички“, финансирана от Фондация „Америка за България“, на среща на 15 и 16 март в София.

Екипите представиха своите мини проекти за вдъхновение на колегите си и споделиха резултатите от работата си по програмата. По време на срещата се проведе обучение по две важни теми – „Как да мотивираме себе си и колегите си?“ и „Как да представяме работата си пред различни аудитории?“

Преди да излети един самолет, стюардите винаги предупреждават – „В случай на авария, първо поставете своята кислородна маска и след това помогнете останалите пътници“. Тази насока е приложима във всяка работна среда и то не само в критични ситуации. За да си добър лидер, учител и колега, е важно да полагаш усилия да съхраниш себе си. Теодора Каменова от Международната коучинг федерация представи на учителите различни техники за анализ на собствените ресурси и личната мотивация, както и ролеви игри за извеждане на споделените ценности, които обединяват екипите в училище. Имаше специална практическа сесия за значимостта на активното слушане и усилията да разберем, преди да искаме да бъдем разбрани.

Учители и директори общуват ежедневно с различни аудитории – колеги, ученици, родители, институции, медии... Важно умение е да оформят посланията си по разбираем начин, като подбират само информацията, която реално има стойност за съответната аудиория. Михаил Стефанов, основател на платформата Мини Машини, проведе обучение по темата, в което акцент бе промяна  в презумцията, че има знак за равенство между това, което е важно за нас и това, което е важно за другите.

Присъстващите разговаряха открито за предизвикателствата, които срещат и възможните решения. Споделиха примери за това как гъвкавостта спрямо собствените им очаквания, им помага да намират нестандартни решения. Пример бе даден за ситуация, в която учителка опитала да приобщи родителите към учебния процес, като ги покани да представят професиите си в клас. Родителите не откликнали на идеята с желание, но предложили да се включат в ремонтите на училището. Така се е повишило усещането за общност в училище от една страна, а от друга - е решен проблем с материалната база.

В обучението участваха 57 директори и учители от дванадесет училища от Долни Пасарел, Бохот, Тетевен, Брестница, Паликени, Панагюрище, Пазарджик, София, Димитровград, Ветрен и Добрич, които работят по Модела за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда на Център за приобщаващо образование.
 

Последни новини

новини от сайта Приобщи.се

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ