„Един за всички - всички за един". Наръчник за учители
„Един за всички - всички за един - разработване и прилагане на методология на позитивни ролеви модели срещу дискриминацията в училище". Наръчник
Практики ориентирани към дислексията в предучилищна и начална училищна възраст
Практики ориентирани към дислексията в предучилищна и начална училищна възраст
С ръце и сърце около света. Прогимназиален етап
С ръце и сърце около света. Прогимназиален етап
Светът в класната стая. Ръководство за учители
Светът в класната стая. Ръководство за учители
Изследване на интензивността и качеството на дебата за приобщаващо образование в периода 2014 - юли 2017
Започнахме това изследване, за да проследим качеството и интензивността на дебата за приобщаващото образование през последните три и половина години - периодът от стартиране на общественото обсъждане на новия Закон за предучилищното и училищно образование през 2014 г. до превръщането на темата в една от централните за обществената дискусия за образованието през 2017 г.